Projekty uchwał na XLIX Sesję

  1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
  2. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028
  3. projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/424/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”
  4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
  5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz 
  6. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
  7. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat
  8. projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-09-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-09-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-09-26