Projekty uchwał na V Sesję

 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Choroszcz na rok 2019,
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz,
 4. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie,
 5. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 6. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia podziału miasta Choroszcz na jednostki pomocnicze,
 7. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
 8. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej ul. Rynek 11-go listopada w Choroszczy,
 9. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,
 10. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami,
 11. w sprawie skarg na Burmistrza Choroszczy,
 12. w sprawie petycji,
 13. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2019-02-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-02-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-02-14