Projekty uchwał na III Sesję

  1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2019.
  2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
  3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  4. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Choroszcz w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
  5. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Chroszczy z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Choroszcz.
  6. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2019.
  8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2019-2021.
  9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-12-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-12-13