Posiedzenia Komisji i Rady Miejskiej - III Sesja

Termin ważności strony 2014-12-31

Informacja o III Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Remizie OSP w Choroszczy ul. Dominikańska 22 w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na górze) , w następujących dniach odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy :

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych –

29 grudnia 2014 r. o godz. 9.00

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa –

29 grudnia 2014 r. o godz. 12.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy .

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów przewodniczących i członków zarządu osiedla oraz sołtysów i rad sołeckich.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

11. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-12-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-22