Rejestry

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry i ewidencje

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.) informacje dotyczące prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są w sposób następujący

1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Choroszczy

- informacje są udostępniane w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy, pok. 19, tel. 0-85 713 22 19 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

2. Rejestr aktów prawa miejscowego

- informacje są udostępniane w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy, pok. 19, tel. 0-85 713 22 19 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

- informacje są udostępniane w Biurze Rady Miejskiej przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy, pok. 19, tel. 0-85 713 22 19 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

4. Rejestr zarządzeń Burmistrza

Informacje udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 , pok. 12, tel. 0-85 713 22 11 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

5. Rejestr skarg i wniosków.

Sekretarz Gminy prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków. Informacje udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 , pok. 12, tel. 0-85 713 22 10, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Dane rejestrowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie podlegają udostępnianiu i publikacji.

6. Rejestr instytucji kultury.

Informacje udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 , pok. 19, tel. 0-85 713 22 17 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

7. Rejestr innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Informacje udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 , pok. 19, tel. 0-85 713 22 17 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

8. Ewidencja osób uhonorowanych wyróżnieniem „Zasłużony dla Choroszczy”.

Informacje udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 , pok. 19, tel. 0-85 713 22 17 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

9. Ewidencja wniosków o nadanie wyróżnieniem „Zasłużony dla Choroszczy”.

Informacje udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 , pok. 19, tel. 0-85 713 22 17 , w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje udostępniane są w Zespole Obsługi Szkół, Choroszcz, ul. Henryka Sienkiewicza 29, tel. 0-85 719 31 78, w godzinach pracy Zespołu Obsługi Szkół, oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-06-26