Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych na działce o nr geod. 271/42 w obrębie wsi Porosły, gmina Choroszcz

Choroszcz, 2018-02-01

 

G-III.6220.11.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 lutego 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych na działce o nr geod. 271/42 w obrębie wsi Porosły, gmina Choroszcz.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek złożony dnia 20 października 2017 r. przez WĘGLOTEX Urszula Tiuryn, 15-513 Białystok, Kuriany 75.

 

         Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w godzinach pracy tut. urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

       Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

       Sekretarz Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-02-02