G-V.6220.7.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 23.09.2021 r.

o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budynku usługowego z częścią magazynową, socjalną i biurem obsługi klienta w msc. Porosły - otwór studzienny nr 1 - na działce nr geod. 96/27 obręb Porosły, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 

Choroszcz, 23.09.2021 r.

 

 

G-V.6220.7.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamiam o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budynku usługowego z częścią magazynową, socjalną i biurem obsługi klienta w msc. Porosły - otwór studzienny nr 1 - na działce nr geod. 96/27 obręb Porosły, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w w/w sprawie można zapoznać się w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 


Otrzymuje:

 

  1. Piotr Bieluczyk, ul. Ks. P. Grzybowskiego 46B, 15-641 Krupniki
  2. strony postępowania w trybie art. 49 Kpa,

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2021-09-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-09-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-09-23