Obwieszczenie Burmistrza - przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w obrębie m. Babino

Termin ważności strony 2015-10-05

Choroszcz, 2015-09-18

BA-II.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 września 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na działce o nr geod. 27/3 położonej w obrębie wsi Babino, gmina Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek firmy Skiff P.P.U. Stocznia Jachtowa Wojciech Sikorski, złożony w dniu 29 lipca 2015r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2015-09-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-09-18