Zarządzenie Nr 5/04

Burmistrza Choroszczy w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum KUltury w Choroszczy
Zarządzenie Nr 4//04

Zarządzenie Nr 5//04

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 stycznia 2004roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) w związku z art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz.123 z póź.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Elżbiecie Wróblewskiej z dniem 1 lutego 2004roku pełnienie obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy do czasu powołania dyrektora Centrum.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2004-01-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-01-29