Zarządzenie Nr 29/2003

Zarządzenie Nr 29/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 sierpnia 2003 r.

 

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu

 za I półrocze 2003 r.

 

 

 

Na podstawie art. 103 ust. 4, art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) zarządzam:

 

 

§ 1

 

 

  1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5.
  2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

 

§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                                             Burmistrz

 

                                                                                                                                                                                      inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2003-08-18

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-07

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-11-07