Zarządzenie Nr 44/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii
Untitled

ZARZĄDZENIE Nr 44/2003

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Złotorii

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 36a ust. 4a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ((Dz.U. z 1996r Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997r, Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998r Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 122, poz. 1320, z 2001r Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r Nr 41 poz.362, Nr 113 poz.984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003r Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304), zarządzam, co następuje:

§1. Powierza się Pani mgr Dorocie Stępień z dniem 20 grudnia 2003r pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii na okres - do dnia powołania dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował: Andrzej Winnicki, 19.12.2003r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2003-12-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-12-19