Zarządzenie Nr 43/03 cd.

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 r. - cd.
Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2003

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2003/20004

w zł.

Rodzaj mienia

Forma własności

Jedn. miary

SPOSÓB GOSPODAROWANIA

Wartość inwentaryzacyjna mienia

ilość/wartość mienia

W bezpośrednim zarządzie Gminy

ilość/wartość mienia

W zarządzie jednostki komunalnej

ilość/wartość mienia

Dzierżawa i najem

ilość/wartość mienia

Użytkowanie wieczyste

ilość/wartość mienia

Przekazane nieodpłatnie

ilość/wartość mienia

Sprzedaż

ilość/wartość mienia

Inne formy

ilość/wartość mienia

przekształcenie

I GRUNTY

wł. kom

ha

177/

5 794 961

169/

5 284 079

152/

4 616 215

137/

3 666 499

5/

84 107

5/

84 107

19/

1 029 141

19/

1 022 591

1/

65 498

8/

504 332

0,1/

6 550

1. rolne

wł. kom

ha

86/

1 450 009

86/

1 450 009

81/

1 365 902

81/

1 365 902

5/

84 107

5/

84 107

2. lasy

wł. kom

ha

6/

169 169

6/

169 169

6/

169 169

6/

169 169

3.tereny rekreacyjne

wł. kom

ha

3/

60 000

3/

60 000

3/

60 000

3/

60 000

4. ogrody działkowe

wł. kom

ha

2/

48 000

2/

48 000

2/

48 000

2/

48 000

5. działki budowlane

wł. kom

ha

53/

3 491 026

45/

2 980 144

41/

2 698 504

26/

1 748 788

11/

727 024

11/

720 474

1/

65 498

8/

504 332

0,1/

6 550

6. działki przemysłowo-budowlane

wł. kom

ha

9/

390 251

9/

390 251

3/

136 134

3/

136 134

6/

254 117

6/

254 117

7. inne

wł. kom

ha

18/

186 506

18/

186 506

18/

186 506

18/

186 506

II BUDYNKI I BUDOWLE

wł. kom.

szt

95/

10 525 712

95/

10 525 712

50/

1 191 765

49/

1 100 788

27/

7 895 475

27/

7 895 475

23/

1 438 472

23/

1 438 472

1/

90 977

1. budynki mieszkalne

wł. kom.

szt

8/

248 587

8/

248 587

8/

248 587

8/

248 587

2. budynki użytkowe

wł. kom.

szt

16/

1 283 170

16/

1 283 170

7/

94 263

7/

94 263

14/

1 188 907

14/

1 188 907

3. szkoły i przedszkola

wł. kom.

szt

8/

7 743 574

8/

7 743 574

8/

7 743 574

8/

7 743 574

4. obiekty sportowe

wł. kom.

szt

3/

70 316

3/

70 316

2/

29 873

2/

29 873

1/

40 443

1/

40 443

5. inne

wł. kom.

szt

60/

1 180 065

60/

1 180 065

41/

1 067 629

40/

976 652

18/

111 458

18/

111 458

1/

978

1/

978

1/

90 977

III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

wł. kom.

szt

80/

5 636 087

86/

8 401 588

41/

2 811 306

43/

3 917 778

39/

2 824 781

43/

4 483 810

1. drogi

wł. kom.

szt

11/

2 000 688

13/

3 107 160

11/

2 000 688

13/

3 107 160

2. wodociąg - ujęcia wod.

wł. kom.

szt

14/

740 125

16/

755 025

14/

740 125

16/

755 025

3. kanalizacja

wł. kom.

szt

44/

2 712 573

46/

4 356 702

19/

627 917

19/

627 917

25/

2 084 656

27/

3 728 785

4. linie energetyczne

wł. kom.

szt

11/

182 701

11/

182 701

11/

182 701

11/

182 701

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

wł. kom.

szt

16/

554 595

16/

554 595

15/

323 405

15/

323 405

1/

231 190

1/

231 190

1. OSP

wł. kom.

szt

12/

254 953

12/

254 953

12/

254 953

12/

254 953

2. Urząd Miejski

wł. kom.

szt

3/

68 452

3/

68 452

3/

68 452

3/

68 452

3. Oświata i wychowanie

wł. kom.

szt

1/

231 190

1/

231 190

1/

231 190

1/

231 190

V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

wł. kom.

szt

62/

319 101

62/

319 101

44/

187 964

44/

187 964

16/

121 213

16/

121 213

2/

9 924

2/

9 924

VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH

11 730 000

11 730 000

11 730 000

11 730 000

VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU

172 219

387 270

172 219

387 270

1. Ogółem

172 219

387 270

172 219

387 270

RAZEM

34 732 675

37 202 345

9 302 874

9 583 704

19 977 878

19 977 878

4 357 284

6 016 313

1 029 141

1 022 591

65 498

595 309

6 550

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do informacji

o stanie mienia komunalnego

gminy Choroszcz

Rodzaj mienia komunalnego

Dochody-wpływy z budżetu

Wydatki- w ramach budżetu

Przewidywane wykonanie w 2003 r.

Plan na 2004 r.

Przewidywane wykonanie w 2003 r.

Plan na 2004 r.

ogółem dochody

w tym z tytułu:

ogółem wydatki

w tym z tytułu

dzierżawy

i najmu

użytkowania wieczystego

sprzedaż

inne

utrzymania i eksploatacji

modernizacji

szacunku biegłych

koszty przetargów

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Grunty i działki budowlane

951 400

293 030

18 900

23 030

16 500

20 000

916 000

250 000

-

-

49 585

50 570

-

-

-

-

44 617

45 500

2 765

2 820

2 203

2 250

II. Budynki, budowle

i inne nieruchomości

160 600

167 050

135 600

147 750

-

-

-

-

25 000

19 300

106 377

108 550

100 250

102 300

3 783

3 860

-

-

-

-

2 344

2 390

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2003-12-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-12-16