Zarządzenie Nr 42/2003

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie inwentaryzacji środków magazynowych
Zarządzenie Nr 42/03

Zarządzenie Nr 42/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 11 grudnia 2003roku

w sprawie inwentaryzacji środków magazynowych

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r Nr 76, poz.694 z póź.zm.) oraz § 7 ust.2 instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji środków magazynowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2003roku, powołuję zespół spisowy w składzie:

  1. Janina Roszkowska -przewodnicząca

  2. Artur Bergiel - członek

  3. Krzysztof Wiszowaty - członek

§ 2

Termin zakończenia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 stycznia 2004roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Janinie Roszkowskiej przewodniczącej zespołu spisowego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2003-12-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-12-11