Zarządzenie Nr 15/04

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 15/04

z dnia 30 kwietnia 2004 roku

Burmistrza Choroszczy

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) oraz art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Stanisławę Jolantę Andruszkiewicz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

§ 2.

Upoważniam Panią Stanisławę Jolantę Andruszkiewicz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do:

1) prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych,

2) wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych,

określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych.

§ 3.

Upoważniam Panią Stanisławę Jolantę Andruszkiewicz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej i innych zadań zleconych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy – nie wymienionych w ustawach, o których mowa w § 1-2, a wynikających z innych ustaw szczególnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2004-05-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-05-04