Zarządzenie Burmistrza Choroszczy Nr 7/04 w sprawie powołania Komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 7/2004

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20.02.2004 r

w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg nr 732-100112/03 na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wodociągowej i Niewodnickiej w Klepaczach, gm. Choroszcz, woj. podlaskie, współfinansowany w ramach Programu SAPARD.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z poźniejszymi zmianami) i w zw. z art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 Nr 119 poz. 773 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Celem wyłonienia najlepszej oferty w przetargu nr 732-100112/03 na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wodociągowej i Niewodnickiej w Klepaczach, gm. Choroszcz, woj. podlaskie, współfinansowany w ramach Programu SAPARD, powołuję komisję w składzie:

  1. Roman Kuźmicki – przewodniczący komisji przetargowej
  2. Jakub Homenda – sekretarz komisji przetargowej
  3. Janina Roszkowska – członek komisji przetargowej
  4. Antoni Sic – członek komisji przetargowej
  5. Krzysztof Wiszowaty – członek komisji przetargowej

§ 2

Termin przetargu wymienionego w § 1 ustalam na dzień 04 marca 2004 r. na godz.14.00.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej – Romanowi Kuźmickiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2004-02-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-02-23