Uchwały z XXVII Sesji - 28.10.2021 r.

  1. Uchwała Nr XXVII/284/2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 4263)
  2. Uchwała Nr XXVII/285/2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 4183)
  3. Uchwała Nr XXVII/286/2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 4184)
  4. Uchwała Nr XXVII/287/2021 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 4185)
  5. Uchwała Nr XXVII/288/2021 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 4186)
  6. Uchwała Nr XXVII/289/2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/251/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z2021, poz. 4187)
  7. Uchwała Nr XXVII/290/2021 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Klepacze, Krupniki i Turczyn (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 4324)
  8. Uchwała Nr XXVII/291/2021 - w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2021-10-28

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-11-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-11-03