Uchwały z XXIII Sesji - 30.06.2021 r.

1) Uchwała Nr XXIII/256/2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania

2) Uchwała Nr XXIII/257/2021 - w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Choroszcz

3) Uchwała Nr XXIII/258/2021 -  w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi

4) Uchwała Nr XXIII/259/2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020

5) Uchwała Nr XXIII/260/2021 -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy

6) Uchwała Nr XXIII/261/2021 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2021 rok(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2885)

7) Uchwała Nr XXIII/262/2021 -  w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029

8) Uchwała Nr XXIII/263/2021 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/219/2021 z 26 lutego 2021 r. o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu  w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)

9) Uchwała Nr XXIII/264/2021 -  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+ „.

10) Uchwała Nr XXIII/265/2021 -  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2021/2022(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2780)

11) Uchwała Nr XXIII/266/2021 -  w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta  Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2781)

12) Uchwała Nr XXIII/267/2021 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. na lata 2021 – 2025

13) Uchwała Nr XXIII/268/2021 -  w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminny Choroszcz dla potrzeb mieszkańców

14) Uchwała Nr XXIII/269/2021 -  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2782)

15) Uchwała Nr XXIII/270/2021 -  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

16) Uchwała Nr XXIII/271/2021 -  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Łyski, Porosły i m. Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2783)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2021-06-30

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-08-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-07-06