Uchwały z XI Sesji - 3.12.2007r.

1) Nr XI/76/07 – w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,

2) Nr XI/77/07 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok,

3) Nr XI/78/07 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4) Nr XI/79/07 – w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

5) Nr XI/80/07 – w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,

6) Nr XI/81/07 – w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,

7) Nr XI/82/07 – w sprawie ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Choroszcz,

8) Nr XI/83/07 – w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choroszcz w latach 2007 – 2012,

9) Nr XI/84/07 – w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2015.

Uchwały do pobrania w formie załączników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-06