Uchwały z IX Sesji - 14.09.2007 r.

1. Nr IX/54/07 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

2. Nr IX/55/07 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

3. Nr IX/56/07 — w sprawie przyjęcia „Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”,

4. Nr IX/57/07 — w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,

5. Nr IX/58/07 — w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

6. Nr IX/59/07 — w sprawie przystąpienia do II etapu „Polskiego Projektu 400 Miasta”,

7. Nr IX/60/07 — w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz,

8. Nr IX/61/07 — w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku,

9. Nr IX/62/07 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

10. Nr IX/63/07 — w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

11. Nr IX/64/07 — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Uchwały w załączeniu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-11-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-12