PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

- dodano zmianę z 10.11.2017 r. (uchwała Nr XXX/290/2017)

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2017 roku:

 

 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 560 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1060zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1170zł,

2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 990 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1170zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1640 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 800 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek

określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do*

siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsc – 1210 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 2110 zł.

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2012∗ i nowszych określa się

w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 540 zł,

b) 960 zł,

c) 1100 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) 900 zł,

b) 1120 zł,

c) 1530 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 650 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) 1100 zł,

b) 1970 zł.

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXI/199/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2016 roku ( * zmiana)

Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2017 roku (∗zmiana ust.2)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Wiśniewski

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-01-04