Or – V.271.42.2017 Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Choroszcz 12.10.2017 r

Or – V.271.42.2017

 

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu dot. postępowania Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski

 

Na mocy art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zostaje zmienione ogłoszenie o zamówieniu w związku ze udzielonymi wyjaśnieniami na odpowiedzi Wykonawców i zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4. ustawy Pzp. W związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma załączamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

            Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

    mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

 

 

Załącznik - ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia wysłane do przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-10-12