Posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury - 16.07.2024r.

Zwołuję posiedzenie Komisji Finansów i Infrastruktury na dzień 16 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, z następującym porządkiem spotkania:

 1. Ustalenie i zatwierdzenie porządku spotkania.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2024 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie gminy Choroszcz na lata 2024-2030.
 13. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Paweł Dojlida

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Paweł Dojlida - Przewodniczący Komisji

Data wytworzenia: 2024-07-10

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-07-10

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-07-10