Informacja o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy - 11.09.2023 r.

zwołanej na wniosek Burmistrza Choroszczy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

formuję, że na wniosek Burmistrza Choroszczy, stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zwołana została XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy na dzień 11 września 2023 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy, z następującym porządkiem obrad:

  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Marlena Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-09-08

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-09-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-09-08