Informacja o XLV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy - 26.04.2023 r.

zwołanej na wniosek Burmistrza Choroszczy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Informuję, że na wniosek Burmistrza Choroszczy, stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zwołana została XLV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy na dzień 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy, z następującym porządkiem obrad:

  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Beata Jeżerys

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-04-24

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-04-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-04-24