Informacja o LI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy - 27.11.2023 r.

- zwołanej na wniosek Burmistrza Choroszczy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

       Informuję, że stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Choroszczy zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej w Choroszczy na dzień 27 listopada 2023 r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżęrys - Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-11-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-11-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-11-23