V Sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o sam.gminnym

Termin ważności strony 2015-02-26

O G ŁO S Z E N I E

Informuję, że w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 9.00 w Remizie OSP w Choroszczy ul. Dominikańska 22 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) , z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Choroszcz.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Choroszcz.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-02-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-02-20