Posiedzenie XII Sesji i Komisji Rady

Termin ważności strony 2015-12-29

Informacja o XII Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na dole) w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady:

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2015 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatków od środków transportowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-12-21