Posiedzenie X Sesji i Komisji Rady

Termin ważności strony 2015-10-29

Informacja o X Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 28 października 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na dole), w dniu 27 października 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Choroszczy

- Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

- Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2015 r.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2016 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2016 – 2019.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Barszczewie.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotorii.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym położonym na działce geodezyjnej nr 31 w Izbiszczach w gm. Choroszcz.

11. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

12. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy o przebiegu składania oświadczeń majątkowych w roku 2015.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

16. Interpelacje i wnioski radnych.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-10-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-10-20