Posiedzenie VI Sesji i Komisje Rady

Termin ważności strony 2015-05-04

Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10.00 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na górze) , w następujących dniach odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy :

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych —

27 marca 2015 r. o godz. 10.00

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa —

26 marca 2015 r. o godz. 13.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przedstawienie zasad organizacji doradztwa rolniczego w Choroszczy — wystąpienie przedstawiciela ODR w Szepietowie.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie m. Choroszcz konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nazw ulic w Choroszczy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Choroszczy oraz likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy poprzez stopniowe wygaszanie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia do Zespołu Szkół w Choroszczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (ZECWiK w Choroszczy).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (ZGK Tykocin).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2015 rok.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

19. Przedstawienie informacji Burmistrza w sprawie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

20. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

21. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

22. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

23. Interpelacje i wnioski radnych.

24. Zapytania i wolne wnioski.

25. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-05-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-03-23