Posiedzenie IX Sesji i Komisji Rady

Termin ważności strony 2015-09-05

Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 4 września 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na dole), w dniu 2 września 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy:

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych –

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa –

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. nowego PROW 2014 – 2020.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odłączenia wsi Turczyn od sołectwa Klepacze i utworzenia nowego sołectwa Turczyn.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia M-G CK i S w Choroszczy do LGD NAREW.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

11. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

12. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-08-27