Posiedzenie IV Sesji i Komisji Rady

Termin ważności strony 2015-01-29

Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na górze) , w następujących dniach odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy :

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych –

26 stycznia 2015 r. o godz. 9.00

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa –

27 stycznia 2015 r. o godz. 10.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotorii w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze włączenia do Zespołu Szkół w Choroszczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały o zamiarze wyłączenia z Zespołu Szkół w Choroszczy oraz likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy poprzez stopniowe wygaszanie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie M-G CK w Choroszczy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia Delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

16. Interpelacje i wnioski radnych.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-01-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-01-21