Zmiana treści SIWZ dot. postępowania: Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - II etap.

Termin ważności strony 2016-03-14

Choroszcz 01.03.2016r

Or – V. 271.09.2016

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach – II etap

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, iż zostaje uzupełniony załącznik nr 1 do SIWZ – projekt budowlany poprzez dodanie projektu.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-03-01