Zawiadomienie o wyborze oferty:Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy ...

Termin ważności strony 2016-05-12
Untitled

Choroszcz, 09.05.2016 r.

Or -V. 271.15.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w zapytaniu ofertowym o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyłączonej ze stosowania przepisów w/w ustawy, na zadanie pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2016 roku przeprowadził badanie i ocenę ofert, stwierdzając, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 18-300 Zambrów ul. Polowa 19. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty była najniższa cena brutto oferty

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto oferty za 1 Mg

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

18-300 Zambrów

ul. Polowa 19

285,12 zł

2.

BODICOM Tomasz Bagniewski

ul. Sucharskiego 4/231 85-791 Bydgoszcz

298,00 zł

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek

43-300 Bielsko- Biała ul. Podgórze 20/2

301,32 zł

4.

Konsorcjum firm: RDF Sp. z o. o., MPK PURE HOME Sp. z o. o. sp. k.

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 5

307,80 zł

5.

POL-AZBEST Justyna Prus - Woroszyło

ul. Stefana Jaracza 28

15-186 Białystok

308,88 zł

6.

INWESTBUD Sp. z o.o.

02-968 Warszawa

ul. Przyczółkowska 124 A

329,40 zł

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

87-732 Lubanie Mikorzyn 19

340,20 zł

8.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

28-142 Tuczępy Dobrów 8

362,88 zł

9.

Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe „Eden”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

365,00 zł

10.

MPO Sp. z o.o.

15-950 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 48

388,80 zł

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

otrzymują:

 1. a/a

 2. wg. rozdzielnika

Rozdzielnik:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 18-300 Zambrów ul. Polowa 19

 1. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. 28-142 Tuczępy, Dobrów 8 biuro@sii.com.pl

 2. Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe „Eden” Świniary Stare BN 27-670

Łoniów auto_zlom@onet.pl

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski 87-732 Lubanie Mikorzyn 19 azbest@groneko.pl biuro@groneko.pl

 2. POL-AZBEST Justyna Prus - Woroszyło ul. Stefana Jaracza 28,15-186 Białystok

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek 43-300 Bielsko- Biała ul. Podgórze 20/2 ttel@onet.pl

 2. Konsorcjum firm: RDF Sp. z o. o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, MPK PURE HOME Sp. z o. o. sp. k. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 mpk@purehome.pl

 3. MPO Sp. z o.o. 15-950 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48 sekretariat@mpo.bialystok.pl

 4. INWESTBUD Sp. z o.o. 02-968 Warszawa ul. Przyczółkowska 124 A biuro@inwestbud.eu

 5. BODICOM Tomasz Bagniewski ul. Sucharskiego 4/231, 85-791 Bydgoszcz tombugniewski@gmail.com

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-05-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-09