Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Termin ważności strony 2015-12-23
pn. „Wykonanie robót sprzętowo - transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz”

Choroszcz 21.12.2015 r.

Or – V. 271.39.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Wykonanie robót sprzętowo - transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, iż w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-12-21