Wynik przetragu - „Dostawa paliwa — oleju napędowego do autobusu szkolnego”

Termin ważności strony 2013-02-06

Choroszcz, dn. 01.02.2013 r.

ZOSz.271.1.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zespół Obsługi Szkół
w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawa paliwa – oleju napędowego do autobusu szkolnego” wpłynęły dwie oferty, złożone przez:

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie I/22, 16-070 Choroszcz;

2. „PRONAR” Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH, ul. Handlowa 6H, 15-399 Białystok.

Obie oferty spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy i została ona wybrana do realizacji zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena ofertowa – 90 %

2. Odległość stacji paliw od miejsca parkowania autobusu – 10 %

Zestawienie ofert poniżej:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PKT

Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego na stacji benzynowej na dzień 23.01.2013 r.

Stały opust od ceny jednostkowej brutto

Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego

uwzględniająca stały opust od ceny jednostkowej brutto

Odległość stacji paliw od miejsca parkowania autobusu

1

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH

ul. Zastawie I/22

16-070 Choroszcz

99,83

5,48 zł

0,03 zł

5,45 zł

1,5 km

89,83 pkt

10 pkt

2

„PRONAR” Spółka z o.o.

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew

ul. Handlowa 6H, 15-399 Białystok

91,40

5,48 zł

0,04 zł

5,44 zł

10,7 km

90 pkt

1,4 pkt

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2013-02-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-02-01