Wynik przetargu na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół:

Termin ważności strony 2015-09-24
Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół”

Choroszcz, dn. 24.08.2015 r.

ZOSz.271.02.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz zawiadamia, że w wyniku oceny ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum
w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół” najkorzystniejsze oferty złożyła firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok i została ona wybrana do realizacji (zestawienie ofert poniżej).

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena ofertowa brutto — 98 %

2. Termin podstawienia autobusu zastępczego — 2%

Zadanie 1

Zadanie 2

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena ofertowa brutto za km

Termin podstawienia autobusu zastępczego

Cena ofertowa brutto za km

Termin podstawienia autobusu zastępczego

1

Przedsiębiorstwo

Komunikacji

Samochodowej w Białymstoku

ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok

3,95 zł

30 min

3,95 zł

30 min

98 pkt

2 pkt

98 pkt

2 pkt

SUMA PUNKTÓW

100 pkt

100 pkt

Andrzej Winnicki

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2015-08-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-08-24