Wyjaśnienie treści SIWZ-Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Termin ważności strony 2016-07-12
Untitled

Choroszcz 04.07.2016 r

Or - V. 271.28.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym
    w pierwszym kwartale 2016 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2016 roku (wraz z zabudową z 2016 roku) średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4, zgodnie z pkt III ust. 1 pkt a SIWZ, oraz szczegółowym opisem przedmiotem zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1.4.

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z silnikiem 206kW. Moc silnika powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1.9, tj. minimum 220kW.

  1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ogumienie pojazdu powinno być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1.31.

  1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zapasowe będzie dostarczone razem z pojazdem)?

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego, które dostarczone będzie razem z pojazdem.

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym ze stali nierdzewnej i aluminium?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2.1.

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w autopompę pożarniczą o wydajności 2723 l/min przy ciśnieniu 8 bar?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2.21.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Jacejko

Wprowadzający: Marzena Jacejko

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-06