Wyjaśnienie treści SIWZ-Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz - etap nr 1

Termin ważności strony 2016-08-03
Untitled

Choroszcz 22.07.2016 r

Or - V. 271.30.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz - etap nr 1

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

  1. Dzięki standaryzacji rozłożenia światła w zależności od wysokości lamp i rozstawu między ramionami słupa. Czy przewidujecie  zmianę mocy elektrycznej  poprzez falownik  regulacji natężenia świetlnego.

Odpowiedź: Nie przewiduje się regulacji natężenia świetlnego lamp.

  1. Proszę dodać  jaką przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1 wat  ponieważ  różne moce posiadamy w  ofercie 100 lumenów na 1 W jak również 125 lumenów 1 W na rok 2017 wprowadzamy 140 lumenów 1 W

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia źródła światła powinny mieć skuteczność świetlną min. 90 lm/W

  1. Jaki obszar ma oświetlać i na jakiej wysokości będzie montowana lampa LED

Odpowiedź: Nie przewiduje się montażu lamp LED - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia montujemy wysokoprężne lampy sodowe.

  1. Oraz oprawa stylowa na ulice pod konserwatorem czy normalna  nowoczesna. 

Odpowiedź: Wzornictwo opraw - uliczne, zbliżone do istniejących opraw.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-07-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-22