Wyjaśnienia treści SIWZ-Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Termin ważności strony 2016-07-11
Untitled

Choroszcz 06.07.2016 r

Or - V. 271.28.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

 1. Zamawiający w załączniku nr 1 pkt 1.4 wymaga samochodu z roku produkcji 2016 natomiast w załączniku nr 7 pkt 1.4 Zamawiający wymaga samochodu z roku produkcji 2014. Prosimy o określenie czy w związku z rozbieżnościami Zamawiający wymaga pojazdu z roku produkcji 2016?

Odpowiedź:

  1. Zamawiający w wyniku omyłki pisarskiej błędnie umieścił rok produkcji 2014
   w załączniku nr 7 do SIWZ - Charakterystyka techniczna. Nawiązując do powyższego zamówienie dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt III. ust. 1 lit. a) SIWZ,
   tj. przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2016 roku (wraz z zabudową z 2016 roku) średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
   z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Jacejko

Wprowadzający: Marzena Jacejko

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-06