Wyjaśnienia treści SIWZ-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz – etap 1

Termin ważności strony 2016-07-18
Untitled

Choroszcz 06.07.2016 r

Or - V. 271.29.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz - etap 1

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

  1. Nowa dokumentacja jeżeli zostanie dopracowana proszę podać jaką przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1wat ponieważ posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1W jak również 125 lumenów 1W i jaki obszar ma oświetlać. Oraz oprawa stylowa czy nowoczesna.

W myśl wprowadzonej ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

Źródła światła powinny posiadać skuteczność świetlną minimum 90 lm/W. Montowane oświetlenie uliczne ma uzupełniać istniejące oświetlenie i obejmować pas drogowy,
w szczególności jezdnię i chodniki. Wzornictwo opraw - uliczne, zbliżone do istniejących opraw.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urzad@choroszcz.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Jacejko

Wprowadzający: Marzena Jacejko

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-06