Wybór oferty:Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum ...

Termin ważności strony 2013-08-07
Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół”

Choroszcz, dn. 31.07.2013r.

ZOSz 271.03.2013

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku

ul. Fabryczna 1,15-482 Białystok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz zawiadamia, że w wyniku oceny ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku i została ona wybrana do realizacji (zestawienie ofert poniżej).

Podstawą wyboru oferty i jednym kryterium była najniższa cena ofertowa netto za przejazd jednego kilometra.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PKT

Cena netto oferty(zł./km)

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku

ul. Fabryczna 1

15-482 Białystok

100

3,43

Podpisanie umowy odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29.

Dyrektor

Zespołu Obsługi Szkół

w Choroszczy

Andrzej Winnicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2013-07-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-07-31