Wybór oferty:Dowóz dzieci do szkół...

Termin ważności strony 2016-07-20
Untitled

Choroszcz, dn. 12.07.2016 r.

ZOSz. 271.03.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz zawiadamia, że w wyniku oceny ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół: Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Publiczne Gimnazjum
w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Szkoła Podstawowa w Kruszewie. Zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok i została ona wybrana do realizacji (zestawienie ofert poniżej).

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena ofertowa brutto - 98 %,

  2. Termin podstawienia autobusu zastępczego - 2%.

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena ofertowa brutto za km

Termin podstawienia autobusu zastępczego

Cena ofertowa brutto za km

Termin podstawienia autobusu zastępczego

Cena ofertowa brutto za km

Termin podstawienia autobusu zastępczego

1

Przedsiębiorstwo

Komunikacji

Samochodowej w Białymstoku

ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok

4,00 zł

30 min

4,00 zł

30 min

4,00 zł

30 min

98 pkt

2 pkt

98 pkt

2 pkt

98 pkt

2 pkt

SUMA PUNKTÓW

100 pkt

100 pkt

100 pkt

Dyrektor Zespołu Obsługi

Szkół w Choroszczy

Andrzej Winnicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2016-07-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-12