Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Termin ważności strony 2015-08-20
- Dowóz dzieci do szkół

Choroszcz 12.08.2015 r.

ZOSz. 271.02.2015

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający — Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz unieważnia postępowanie przetargowe pn.

„Dowóz dzieci do szkół:

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, ul. Powstania Styczniowego 26a,

2) Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a,

3) Szkoła Podstawowa w Złotorii, Złotoria 159a,

4) Zapewnienie opieki podczas dowozu dzieci do w/w szkół.”

ze względu na to, iż w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Andrzej Winnicki

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-08-12