Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów ...

Termin ważności strony 2015-10-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i przekazywania odpadów do zagospodarowania do regionalnej/ych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W załączeniu - w tym wyjaśnienia treści SIWZ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-10-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-10-09