Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Termin ważności strony 2015-07-01
wykonanie robót sprzętowo - transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz: - robota polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni dróg nieulepszonych mieszanką...

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89099-2015 z dnia 2015-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Choroszcz
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót sprzętowo - transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz: - robota polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni dróg nieulepszonych mieszanką...
Termin składania ofert: 2015-07-01


Numer ogłoszenia: 89279 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89099 - 2015 data 17.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, fax. 085 7191839.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć tę kwotę- nie więcej jednak niż o 50 % (zamówienie uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego)..

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2015-06-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-18