Informacja dot. postępowania: Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy

Termin ważności strony 2016-09-21
Untitled
  • Choroszcz 07.09.2016 r

  • Or - V.271.33.2016

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy kwotę w wysokości 150 000,00 zł. W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła 1 oferta.

Dane z otwartych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

termin gwarancji

1.

Firma Drogowa

Gryko Marcin

ul. Armii Ludowej 4/1

130 291,29 zł

72 miesiące

Z poważaniem

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-09-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-09-07