Informacja dot. postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz – etap nr 2

Termin ważności strony 2016-09-19
Untitled
  • Choroszcz 12.09.2016 r

  • Or - V.271.34.2016

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz - etap nr 2 kwotę w wysokości 140 000,00 zł. W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 3 oferty.

Dane z otwartych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

termin gwarancji

1.

Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech

ul. Wysokie 46 18-106 Turośń Kościelna

119 853,66 zł

36 miesięcy

2.

QELE INVESTUM Sp. z o. o

ul. Wyszyńskiego 5 N/9 10-457 Olsztyn

180 883,00 zł

72 miesięcy

3.

BORTECH Piotr Borowski

Igryły 20 16-100 Sokółka

150 607,35 zł

72 miesięcy

Z poważaniem

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-09-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-09-12