Informacja dot. otwarcia ofert: Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) ...

Termin ważności strony 2016-10-24
Untitled
  • Choroszcz 14.10.2016 r

  • Or - V.271.36.2016

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2016/2017 kwotę w wysokości:

  1. na zadanie nr 1 w wysokości: 68 000,00 zł.

b) na zadanie nr 2 w wysokości 40 000,00 zł.

c) na zadanie nr 3 w wysokości 34 000,00 zł.

W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 2 oferty.

Dane z otwartych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

termin wykonania zamówienia

termin zapłaty faktury

Czas reakcji Wykonawcy podstawienia sprzętu zastępczego

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy

16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22

Zad. nr 1 - 83 089,30 zł

Zad. nr 2 - 49 567,80 zł

Zad. nr 3 - 42 280,80 zł

Zad. nr 1, 2 i 3 - 8 maj

2017 r

Zad. nr 1, 2 i 3 -

14 dni od daty otrzymania faktury

Zad. nr 1, 2 i 3 -

1 godzina

2.

Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida

16-070 Choroszcz ul. Świerkowa 3

Zad. nr 1 - 82 322,40 zł

Zad. nr 1 - 8 maj 2017 r

Zad. nr 1 - 30 dni od daty otrzymania faktury

Zad. nr 1 - 1 godzina

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-10-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-10-14