Informacja dot. otwarcia ofert: Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników dostarczonych ...

Termin ważności strony 2016-10-24
Untitled
  • Choroszcz 14.10.2016 r

  • Or - V.271.37.2016

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę do wskazanych miejsc na terenie gminy Choroszcz oraz ich zagospodarowanie kwotę w wysokości 52 000,00 zł. W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 2 oferty.

Dane z otwartych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

termin wykonania zamówienia

Termin zapłaty faktury

Gotowość do odebrania odpadów

1.

MPO Sp. z o.o.

15-950 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48

54 756,00 zł

Od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

30 dni od daty otrzymania faktury

28 godzin od momentu wysłania zlecenia

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o.

15-102 Białystok ul. Kombatantów 4

68 796,00 zł

Od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

30 dni od daty otrzymania faktury

29 godzin od momentu wysłania zlecenia

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-10-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-10-14