ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 

        Zatwierdzono w dniu 19.07.2019 r.

        Andrzej Winnicki

        Centrum Usług Wspólnych w                 

        Choroszczy

 

 Choroszcz, dnia 19.07.2019 r.

 

CUW. 271.02.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz zawiadamia, że w wyniku oceny ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług  w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok  i została ona wybrana do realizacji zadania (zestawienie ofert poniżej).

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena ofertowa – 60 %,
  2. Wiek taboru realizującego przewozy (średni) – 40 %.

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena ofertowa(netto) /liczba punktów

Wiek taboru realizujący przewozy (średni) / liczba punktów

Suma punktów

1

Podlaska

Komunikacja

Samochodowa NOVA S.A.

ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

339  575,00 zł

10 lat

         XXX

60 pkt

0 pkt

60 pkt

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki - dyrektor CUW

Data wytworzenia: 2019-07-19

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-07-19